ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Επαγγελματίες υγείας

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Έντυπο ενημερωμένης άρνησης γονέων για εμβολιασμό

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, 2018

Συστάσεις για τη διενέργεια φυματινοαντίδρασης, 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ BCG

Τεχνική εμβολιασμού με BCG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Οδηγίες υποδόριας χορήγησης εμβολίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Οδηγίες ενδομυϊκής χορήγησης εμβολίων

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Συστάσεις αντιμετώπισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά εμβολιασμό

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις εμβολιασμού